23/06/14 ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Προς μεσοσταθμική μείωση 30% του εφάπαξ

Ανοιχτός ακόμη ο μαθηματικός γρίφος για τον ακριβή υπολογισμό του ποσοστού ● Αναμένεται να εγερθούν δικαστικές διεκδικήσεις.
      Pin It

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τζώρτζης Ρούσσος

 

Οι καταβολές για το επίδομα αποχώρησης είναι υποχρεωτική εισφορά από τον ασφαλισμένο, χωρίς εκείνος να έχει το δικαίωμα επιλογής και δεν μπορεί εκ των υστέρων να ενταχθεί στη λογική του ρίσκου, όπως π.χ. ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής σε μια ασφαλιστική εταιρεία που έκλεισε.

 

Ουδείς γνωρίζει τελικά πού θα κυμανθούν οι μειώσεις στα εφάπαξ καθότι δεν μπορεί να σταθεί το σενάριο για μειώσεις που σε απόλυτους αριθμούς θα δώσουν εφάπαξ των 4.500 ευρώ. Πηγές δε από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης μιλούν για μεσοσταθμική μείωση 30%.

 

Μια τέτοια κίνηση από την πλευρά της πολιτείας (καταβολή 4.500 ευρώ εφάπαξ) θα εγείρει χιλιάδες δικαστικές διεκδικήσεις, αφού το ποσό αυτό υπολείπεται των καταβολών των ασφαλισμένων προς το ασφαλιστικό σύστημα για να λάβουν το εφάπαξ (αλλά και των τόκων που θα πρέπει να καταβληθούν όπως και της τιμαριθμικής εξίσωσης των ποσών που καταβλήθηκαν).

 

Υποχρεωτική εισφορά

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι καταβολές για το εφάπαξ είναι υποχρεωτική εισφορά από τον ασφαλισμένο, χωρίς εκείνος να έχει το δικαίωμα επιλογής και δεν μπορεί εκ των υστέρων να ενταχθεί στη λογική του ρίσκου (όπως π.χ. ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής σε μια ασφαλιστική εταιρεία που έκλεισε). Κάτω από αυτά τα δεδομένα και με βάση τον νόμο 4093/2012 όσοι κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης, και άρα αίτηση για την καταβολή του εφάπαξ, μετά την 1.9.2013 περιμένουν την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου με βάση τον οποίο θα υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο εφάπαξ που χορηγεί το κάθε Ταμείο.

 

Πάντως ακόμα δεν έχουμε τη λύση του γρίφου που λέγεται μαθηματικός τύπος ώστε να εκτιμήσουμε επακριβώς το ποσοστό της μείωσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως λόγω παραμέτρων οι μειώσεις προμηνύονται αρκετά μεγάλες, με το εφάπαξ να διαμορφώνεται σε επιστροφή των εισφορών που έχουν πληρωθεί, και θα έχουμε και το παράδοξο εργαζόμενοι με τα ίδια χρόνια ασφάλισης και τις ίδιες εισφορές να έχουν διαφορετικό εφάπαξ ανάλογα με το έτος εξόδου (αν δηλαδή κατέθεσαν αίτηση πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 ή μετά). Σήμερα πάντως μόνο στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) σε αναμονή βρίσκονται 38.000 δικαιούχοι με προϋπολογιζόμενο ποσό που θα χρειαστεί περίπου 1,071 δισ., ενώ το Ταμείο θα είναι σε θέση να πληρώσει περίπου 400 εκατ. έως το τέλος του 2014 σε δικαιούχους εφάπαξ.

 

Κάτω από αυτά τα δεδομένα στη δίνη νέων μειώσεων εισέρχονται οι ασφαλισμένοι που δικαιούνται εφάπαξ από τα Ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένοι μέσα στο 2014. Πρόθεση της κυβέρνησης (και σε μια λογική μετατόπισης για αργότερα του πολιτικού κόστους) όσοι λοιπόν συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2014 δεν θα μπορούν να λάβουν άμεσα τα εφάπαξ που τους οφείλονται, αλλά θα πρέπει πρώτα να περάσει το έτος που κατέθεσαν την αίτηση συνταξιοδότησης προκειμένου να υπάρξει απόφαση για το ύψος του καταβαλλόμενου εφάπαξ ποσού. Ετσι, όσοι συνταξιοδοτηθούν το 2014 θα πρέπει να περιμένουν (αν δεν υπάρχουν άλλου είδους καθυστερήσεις, όπως συμβαίνει με τα Ταμεία του Δημοσίου) το 2015 ή το 2016 για την καταβολή του ποσού που τους οφείλεται…

 

Πρόκειται ουσιαστικά για τη θέση σε ισχύ της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος που επιφέρει την υποχρέωση στα Ταμεία να μειώνουν τις παροχές προς τους ασφαλισμένους προκειμένου να εμφανίζουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Ούτε λίγο ούτε πολύ, το ύψος των εφάπαξ που θα χορηγούν κάθε χρόνο τα Ταμεία θα εξαρτάται από τη ρευστότητα που εκείνα διαθέτουν, ενώ από τούδε και στο εξής απαγορεύεται στις διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων να δημιουργούν ελλείμματα.

 

Κάτω από αυτά τα δεδομένα για να μπορέσει κάποιος να γνωρίζει το ύψος των εφάπαξ που θα χορηγούν τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει πρωτίστως να γνωρίζει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματά τους. Βέβαια σημαντικό πέρα από την καταβολή είναι και το ποσό του χορηγούμενου εφάπαξ, με τις πληροφορίες να μιλούν για μεσοσταθμική μείωση που ξεπερνά το 30%, ενώ σε κάποια Ταμεία που ασφυκτιούν οικονομικά λόγω έλλειψης ασφαλισμένων οι μειώσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 70%. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να λάβουν ποσό μικρότερο από το άθροισμα που τόσα έτη έχουν καταβάλει ως εισφορές.

 

Η απόφαση

 

Με βάση την υπουργική απόφαση λοιπόν:

 

1  Εχουν δημιουργηθεί από 1ης Ιανουαρίου 2014 «ατομικές μερίδες» στις οποίες τηρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο στους φορείς-Ταμεία Πρόνοιας. Τα Ταμεία Πρόνοιας λειτουργούν πλέον με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση.

 

2  Καθιερώνεται νέος μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό του βοηθήματος. Για χρόνο ασφάλισης από 1ης Ιανουαρίου 2014 και εφεξής το ποσό του εφάπαξ ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης.

 

Για τη συσσώρευση των εισφορών γίνεται χρήση πλασματικού ποσοστού επιστροφής, το οποίο ορίζεται ως η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών για το σύνολο των ασφαλισμένων. Συγκεκριμένα λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές ετήσιες εισφορές, τα έτη συσσώρευσης εισφορών, η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών, το έτος έκδοσης της συνταξιοδοτικής πράξης του κύριου φορέα αλλά και ο συντελεστής βιωσιμότητας του Ταμείου.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ποια είναι τα κριτήρια του συντελεστή βιωσιμότητας

 

Για τον συντελεστή βιωσιμότητας λαμβάνονται υπόψη:

 

● Οι συνολικές εισφορές εργαζομένων ή/και εργοδότη.

● Η ειδική τακτική εισφορά όπου υπάρχει.

● Τα διοικητικά έξοδα (τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 2,5% των ασφαλιστικών εισφορών του έτους).

● Η περιουσία η οποία έχει διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου πριν από την καταβολή των συνολικών παροχών (χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συνολικές εισφορές εργαζομένων ή και εργοδότη, η ειδική τακτική εισφορά και τα διοικητικά έξοδα).

● Οι συνολικές παροχές χωρίς την εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας.

● Η αξία των συνολικών υποχρεώσεων με βάση τα δεδουλευμένα δικαιώματα των ασφαλισμένων (με τους κανόνες του νέου συστήματος καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση).

● Το οικονομικό έτος για το οποίο υπολογίζεται ο συντελεστής βιωσιμότητας.

 

Scroll to top