14/04/14 ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

Πώς θα πάρουν το δωρόσημο Πάσχα

Τι προβλέπει η εγκύκλιος του ΙΚΑ. Με δύο τρόπους η καταβολή του.
      Pin It

Τι προβλέπει η εγκύκλιος του ΙΚΑ. Με δύο τρόπους η καταβολή του

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τζώρτζης Ρούσσος

 

Ξεκινά σήμερα η καταβολή του δωροσήμου Πάσχα στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους. Σύμφωνα με εγκύκλιο της διοίκησης του ΙΚΑ, η πληρωμή του δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί από σήμερα μέχρι και τις 12 Μαΐου 2014 κατά τις ημερομηνίες 14, 15, 16, 23, 24, 25, 28, 29, 30 Απριλίου 2014 και 5, 6, 7, 8, 9, 12 Μαΐου 2014. Η καταβολή θα διενεργηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Κατ’ αρχάς μέσω τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων» αλλά και μέσω των περιφερειακών και τοπικών υποκαταστημάτων εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας. Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, όταν προσέρχονται στο υποκατάστημα για την πληρωμή σε αυτούς του δωροσήμου, πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και επιπροσθέτως:

 

• Για τους απογραφέντες μέχρι 03/02/2002 Δελτίο Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών (ΔΑΤΕ) ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.

 

• Για τους απογραφέντες από 04/02/2002 και μετά Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι για όσους οικοδόμους θα πληρωθούν μέσω του τραπεζικού συστήματος και με πίστωση των τραπεζικών τους λογαριασμών θα εκδοθεί «Ενημερωτικό Σημείωμα Δωροσήμου», το οποίο θα αποσταλεί απευθείας στη διεύθυνση κατοικίας τους.

 

Πρόβλημα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυτοί οι οικοδόμοι των οποίων απορρίφθηκε η Καταβολή Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων μέσω πίστωσης των υπαρκτών Λογαριασμών τους για οποιονδήποτε λόγο από τις τράπεζες όταν στάλθηκε το οριστικό αρχείο των δικαιούχων.

 

Εκτακτες καταστάσεις

 

Οι περιπτώσεις αυτές θα συμπεριληφθούν σε έκτακτες καταστάσεις που θα εκτυπωθούν και θα αποσταλούν από την Διεύθυνση Εφαρμογών – Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Εφαρμογών Ασφάλισης μετά την ημερομηνία έναρξης πληρωμής (δηλαδή μέσα στις επόμενες ημέρες δεδομένου ότι σήμερα ξεκινά η καταβολή) του δωροσήμου από τα υποκαταστήματα.

 

Για τις περιπτώσεις αυτές πρέπει πριν από την πληρωμή του δωροσήμου να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ώστε να καταχωρίζεται στο Μητρώο Ασφαλισμένων ο σωστός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.

 

Η καταβολή δωροσήμου στους οικοδόμους που θα προσέλθουν στα υποκαταστήματα θα διενεργηθεί μέσω του συστήματος, στο οποίο αφού καταχωρηθεί ο Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης του οικοδόμου θα εκτυπώνεται το Ενημερωτικό Σημείωμα εις διπλούν.

 

Στο Ενημερωτικό Σημείωμα εκτυπώνεται, πέραν των γνωστών στοιχείων (στοιχεία δικαιούχου – επωνυμία εργοδότη – Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Εργου-ΑΜΟΕ – χρονική περίοδος απασχόλησης – ημέρες – αποδοχές – ποσό δωροσήμου) και ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου εφόσον αυτός είναι καταχωρισμένος στο Μητρώο Ασφαλισμένων.

 

Απόδειξη πληρωμής δωροσήμου εκδίδεται από το Ταμείο στο οποίο παραδίδεται το ένα αντίγραφο του Ενημερωτικού Σημειώματος από τον δικαιούχο οικοδόμο.

 

Σύμφωνα δε με τη διοίκηση του Ιδρύματος όλα τα Υποκαταστήματα υποχρεούνται να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο, τους ενδιαφερόμενους για τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής του δωροσήμου.

 

Scroll to top